Kein Bild

Dualarının kabul olmasını isteyenler

2. Januar 2010 MetinC 0

Dualarının kabul olmasını isteyenler Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyümün, hakemün, adlün, kuddüsün üd uunii estecib leküm. Sabah akşam 19 defa besmele ile birlikde okumalıdırlar. Dileği makbul […]

Kein Bild

Hacet duası

1. Januar 2010 MetinC 0

Hacet duası Ya müfettihi fettih Ya müferrici ferriç Ya müsebbi sebbib Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke Ya fettah Ya Alim İyya kenabudu İyyakenastain. […]