Erdbeersmoothie – 1 Portion

26 Mai 2015 Unter der Kategorie: Gesundes Essen

1 Portion Erdbeersmoothie

– 200gr Jogurt (1.5% Fett) oder Magerquark oder 250ml Milch (1.5% Fett) oder Sojamilch oder Hafermilch oder Mandelmilch
– 4 mittelgroße Erdbeeren
– 2 EL selbstgepressten Zitronensaft
– 1 EL WHEYpulver (muß aber nicht)
– 1 EL geschrotete Leinsamen
– und nach Belieben etwas Wasser zum Verdünnen
– Alles in den Mixer!  

Guten Appetit

BU GECE CENNET KAPILARI ACILIR

12 Jun 2014 Unter der Kategorie: Berat Kandili

BU GECE CENNET KAPILARI ACILIR

  • Cennetin birinci kapisindaki melek: „Ne mutlu bu gece rüku edenlere“ der
  • Ikinci kapidaki melek: „Bu gece secde edenlere ne mutlu“
  • Üçüncü kapidaki melek: „Bu gece dua edenlere ne mutlu“
  • Dördüncü kapidaki melek: „Bu gece, Allah’i zikredenlere ne mutlu“
  • Besinci kapidaki melek: „Bu gece Allah korkusundan aglayan kimselere ne mutlu“
  • Altinci kapidaki melek: „Bu gece Müslümanlara ne mutlu“
  • Yedinci kapida ise bir melek söyle sesleniyordu: „Günahinin bagislanmasini dileyen yok mu ki, günahlari Bagislansin…

Hz. Ali’nin Kumeyl Duası

1 Jun 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Hz. Ali’nin Kumeyl Duası

Allah’ım, bedbahtlıkların inişine sebep plan günahlarımı bağışla.
Allah’ım, nimetlerini değiştiren günahlarımı affet.
Allah’ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımı affet.
Allah’ım, belalar getiren günahlarımı affet.
Allah’ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.
Allah’ım, zikrinle Sana yaklaşırım ve kendi hürmetine Senden şefaat diliyorum.
Cömertliğinden, beni kendine yaklaştırmanı diliyorum.
Bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni diliyorum.
Allah’ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum.
Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine razı ve kanaatkâr kılmanı, beni her durumda mütevazı kılmanı diliyorum.

Rızkın bollaşması için dua

1 Jun 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Rızkın bollaşması için dua

Okunuşu
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli vel ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu,
ve in kâne fil ardi ezhirhu
ve in kane ba’iden karribhu,
ve in kâne kâriben yessirhü,
ve in kâne kalîlen kessirhü
ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Anlamı:
Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyu ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel ikram.
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.
Eğer yerde ise onu çıkar.
Uzakta ise onu yaklaştır.
Yakın ise kolaylaştır.
Az ise çoğalt.
Çok ise onu bereketlendir.

Her çeşit hastalık ve zarardan korunmak için okunacak dua

1 Jun 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Her çeşit hastalık ve zarardan korunmak için okunacak dua

Allâh’ın adıyla! Allah, sana bütün her türlü hastalıklardan şifalar versin:
Haset eden kimsenin hasetini açığa vurduğu zamanki, şerrinden ve gözü değen (keskin göz) her göz sahibinin (baktığı zaman nazar değdiren kimesenin) şerrinden muhafaza eylesin.

haset = kıskançlık (TR), Neid (D)
muhafaza etmek = korusun (TR), bewahren (D)

Peygamberimizin üzüntü ve strese karşı okuduğu dua

1 Jun 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Peygamberimizin üzüntü ve strese karşı okuduğu dua

Okunuşu:
Lâ ilâhe illallâhü´l-Azîmü´l Halîm.
Lâ ilâhe illallâhü Rabbü´l Arşi´l Az´im.
Lâ ilâhe illallâhü Rabbü´s-semâvâti ve Rabbül ardi ve Rabbül Arşil Azîm.

Manası:
Allah’tan başka ilah yoktur. O , büyüktür ve hilm sahibdir.
Allah’tan başka ilah yoktur. O , büyük arşın Rabbidir.
Allah’tan başka ilah yoktur. O , göklerin, yerin ve büyük Arş’in Rabbi’dir.

hilm = Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.

Kötü kaderden Allah’a sığınma duası

30 Mai 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Kötü kaderden Allah’a sığınma duası

Allah’ım! Bedbahlıktan, düşmanın gülmesinden, kötü kaderden ve zorlu beladan sana sığınırım.

Hz. Ali’nin keder anında okuduğu dua

30 Mai 2014 Unter der Kategorie: Dualar

Hz. Ali’nin keder anında okuduğu dua

Kerem sahibi ve büyük Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. Yüce Allah’I tenzih ederim. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

EL KÂDİR

30 Mai 2014 Unter der Kategorie: Esma-ül Hüsna

EL KÂDİR

El Kâdir ne demek?
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten.

Niye El Kâdir ismini okuyalım?
İstediğini yapmaya muktedir.

Okunması tavsiye edilen dua:

Okunuşu:
Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyi tevekeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm.

Anlamı:
Allâh bana kâfidir. O’ndan başka ibâdet edilecek hiçbir ilâh yoktur.
O’na dayandım, O’na güvendim. O Arş-i azîmin (büyük Arş’ın) sahibidir.

EL-KÂDİR
Her şeye gücü yeten.
İstediğini dilediği gibi yapmaya
ve yaratmaya muktedir olan.

muktedir = Gücü yeten, güçlü

ES SAMED

30 Mai 2014 Unter der Kategorie: Esma-ül Hüsna

ES SAMED

Es Samed ne demek?
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci.

Niye Es Samed ismini okuyalım?
Allah yakınlaşmak için. Allah’a laik hale gelmek için. Hiç kimseye muhtaç olmamak için okuyalım.

Okunması tavsiye edilen dua:
Ey Sıkıntıları gideren, kedereleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarina icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin, Senden başka kimsenin merhametine ihtiyaç bırakmayan bir merhametle bana merhamet et.

Okunuşu:
Es Samed Celle Celâl-ü.

ES-SAMED
Her şey ve herkes O’na muhtaç.
Arzu ve ihtiyaçları sebebi ile
Her varlığın kendisine yöneldiği
fakat kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymayan.


Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de

Sponsors


Sponsors