EL KÂDİR

El Kâdir ne demek?
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten.

Niye El Kâdir ismini okuyalım?
İstediğini yapmaya muktedir.

Okunması tavsiye edilen dua:

Okunuşu:
Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyi tevekeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm.

Anlamı:
Allâh bana kâfidir. O’ndan başka ibâdet edilecek hiçbir ilâh yoktur.
O’na dayandım, O’na güvendim. O Arş-i azîmin (büyük Arş’ın) sahibidir.

EL-KÂDİR
Her şeye gücü yeten.
İstediğini dilediği gibi yapmaya
ve yaratmaya muktedir olan.

muktedir = Gücü yeten, güçlü