Rızkın bollaşması için dua

Okunuşu
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli vel ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu,
ve in kâne fil ardi ezhirhu
ve in kane ba’iden karribhu,
ve in kâne kâriben yessirhü,
ve in kâne kalîlen kessirhü
ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi.

Anlamı:
Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyu ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel ikram.
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir.
Eğer yerde ise onu çıkar.
Uzakta ise onu yaklaştır.
Yakın ise kolaylaştır.
Az ise çoğalt.
Çok ise onu bereketlendir.