Peygamberimizin üzüntü ve strese karşı okuduğu dua

Okunuşu:
Lâ ilâhe illallâhü´l-Azîmü´l Halîm.
Lâ ilâhe illallâhü Rabbü´l Arşi´l Az´im.
Lâ ilâhe illallâhü Rabbü´s-semâvâti ve Rabbül ardi ve Rabbül Arşil Azîm.

Manası:
Allah’tan başka ilah yoktur. O , büyüktür ve hilm sahibdir.
Allah’tan başka ilah yoktur. O , büyük arşın Rabbidir.
Allah’tan başka ilah yoktur. O , göklerin, yerin ve büyük Arş’in Rabbi’dir.

hilm = Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.