Çocuğu olmayanlar için dua

Bu konuda Kur’anı Kerim’de geçen Zekeriya Aleyhisselam’ın duası çok makbuldur.Çünkü Zekeriya Aleyhisselam’ın duasını Allah kabul etmiştir.

“Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semidduai”

“Rabbim,bana katından tertemiz bir soy armağan et.Doğrusu Sen,duaları işitensin.”(Al-i imran 38)