Hz. Ali’nin Kumeyl Duası

Allah’ım, bedbahtlıkların inişine sebep plan günahlarımı bağışla.
Allah’ım, nimetlerini değiştiren günahlarımı affet.
Allah’ım, duaların kabulünü engelleyen günahlarımı affet.
Allah’ım, belalar getiren günahlarımı affet.
Allah’ım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.
Allah’ım, zikrinle Sana yaklaşırım ve kendi hürmetine Senden şefaat diliyorum.
Cömertliğinden, beni kendine yaklaştırmanı diliyorum.
Bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni diliyorum.
Allah’ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum.
Ve bana müsamaha etmeni, bana merhamet etmeni ve bana verdiğine razı ve kanaatkâr kılmanı, beni her durumda mütevazı kılmanı diliyorum.