Evden Çıkış Duası

Okunuşu:
Bismillâh, tevekeltü alâ´llah, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı:
Allah´ın adıyla. Allah´a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah´ın yadımı iledir.