EL KÂDİR

In: Esma-ül Hüsna
EL KÂDİR El Kâdir ne demek? İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. Niye El Kâdir ismini okuyalım? İstediğini yapmaya muktedir. Okunması tavsiye edilen dua: Okunuşu: Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyi tevekeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm. Anlamı: Allâh bana kâfidir. O’ndan başka ibâdet edilecek hiçbir ilâh yoktur. O’na dayandım, O’na güvendim. O Arş-i azîmin (büyük Arş’ın) […]

ES SAMED

In: Esma-ül Hüsna
ES SAMED Es Samed ne demek? İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci. Niye Es Samed ismini okuyalım? Allah yakınlaşmak için. Allah’a laik hale gelmek için. Hiç kimseye muhtaç olmamak için okuyalım. Okunması tavsiye edilen dua: Ey Sıkıntıları gideren, kedereleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarina icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah’ım! Sen […]

EL VAHİD

In: Esma-ül Hüsna
EL VAHİD El Vahid ne demek? Tek olan, zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan. Niye El Vahid ismini okuyalım? Bir Allah’ım sen Vahidsin diye okuyalım ve birde İsteklerimizinm, kalbi arzularımızın gerçekleşmesi için okuyalım Okunması tavsiye edilen dua: Halîm ve Kerîm (olan) Allah’tan başka ilâh yoktur. Arş-i Azîm’in Rabbi Allah’ı tesbih ederim. Allah’ım! […]

Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de

Sponsors


Sponsors